קהילתנו

קהילת חב”ד ברלין אלכסנכרפלאץ

בביתחב”דישנםמגווןאירועים. הפעילויותוהשירותיםשאנחנומציעים, יסייעולךלמצואמרגועלנפשומענהלכלצרכיהרוח: לימודייהדות, פעילויות לילדים, תפילותבשבתותובחגיישראל, והכוונהבכלמעגלהחייםהיהודי.

תמונה שווה יותר מאלף מילים! כולכם מוזמנים להצטרף לקהילתנו בחב”ד ברלין אלכסנדרפלאץ.

Rosh Hashana

Melawe Malka Hakhel

Chanukka

Sukkot & Simhat Bet Hashoeva

Rosh Chodesh

Kinderprogramm

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt